Brodifacoum Kostka

 • Drukuj

Ratimor Brodifacoum Kostka

Rodentycyd w postaci kostki woskowej do zwalczania myszy oraz szczurów śniadych i wędrownych.

Zalety:

 • ekonomiczne dawkowanie – kostki 5 g
 • bardzo odporny środek na różnorodne czynniki środowiskowe (w szczególności przeznaczona do  użycia w trudnych warunkach – kanały, ścieki, nory, szczeliny itp.)
 • zawiera substancje chroniące przed bakteriami i grzybami.
 • zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie
 • bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania

Opakowanie:
300 g

Wykorzystanie:
Ratimor Brodifacoum Kostka należy umieszczać w miejscach, gdzie przemieszczają się myszy i szczury. Miejsca, które służą także ludziom albo innym zwierzętom powinny być zakryte starymi deskami lub cegłami. Ratimor Brodifacoum Kostki woskowe służą do eliminowania myszy i szczurów w magazynach,  pomieszczeniach ze zwierzętami i farmach:

 • dawka stosowana w celu usunięcia myszy domowych (Mus musculus) to od 20 do 30 g na 5 m, w przypadku silnego ataku na 2 m.
 • dla szczurów śniadych(Rattus rattus) i szczurów wędrownych (Rattus norvegicus): to od 150 do 180 g na 10 m, w przypadku silnego ataku na 5 m.

Ilość użyć jest nieograniczona. Przynęty należy zastawiać co 14 dni, tak długo aż zostaną nienaruszone. Użyte przynęty powinny zostać zastępowane nowymi do czasu, aż myszy i szczury nie znikną całkowicie. Martwe zwierzęta należy usunąć. Podczas umieszczania przynęt należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia wody (ustawić co najmniej 20 m od wody). Przynęty należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Przynęty nie mogą być dostępne dla dzieci i zwierząt stałocieplnych.

Przechowywanie:
Przynęty przechowuj w zamkniętym pomieszczeniu, w którym nie przechowuje się żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chroń je przed gorącem, światłem i wilgocią.

Usuwanie:
Użytkownik winien oddać puste pojemniki, resztki niewykorzystanego produktu lub przeterminowane środki do autoryzowanych punktów skupu lub osobie odpowiedzialnej za usuwanie niebezpiecznych odpadów. Należy działać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, które regulują przepisy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i ich opakowaniami.

Termin ważności

 1. stycz.
 2. luty
 3. marzec
 4. kwiec.
 5. maj
 6. czerwiec
 7. lip.
 8. sierp.
 9. wrzes.
 10. paźdz.
 11. listop.
 12. grudz.
Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.