Nasza misja i wartości

Dzięki szerokiej gamie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia plonów i ochrony przed szkodnikami dbamy o najpiękniejsze uporządkowanie otoczenia i domu.

Przy podejmowaniu decyzji i zapewnianiu wysokich standardów kierujemy się sześcioma głównymi zasadami:

 1. Spełnianie obietnic.
 2. Funkcjonowanie na poziomie standardów światowych.
 3. Przyciąganie, szkolenie i utrzymanie najlepszych pracowników.
 4. Zapewnienie stałego wzrostu i rozwoju funkcji biznesowych.
 5. Przyczynianie się do społecznego dobrobytu i dobrostanu natury.
 6. Zdawanie sobie sprawy z tego,  że rozwój ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu w przyszłości.

W Unichem dążymy do:

 • profesjonalnego podejścia, terminowej pomocy i usług przy pomocy znacznego wsparcia technicznego i informacyjnego;
 • pogłębiania wiedzy i skutecznej, technologicznie zaawansowanej, przyjaznej dla środowiska i ekonomicznej produkcji;
 • wysokiej wartości dodanej za pomocą powiązanych i wysoko jakościowych procesów biznesowych;
 • nastawieniu na użytkownika oraz zabezpieczaniu dalszego rozwoju ...

Nasze wartości

 • Zaufanie
 • Współpraca i partnerstwo
 • Jakość życia
 • Entuzjazm
 • Innowacyjność i elastyczność
 • Wiedza
Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.