Odpowiedzialność społeczna

Już od samego powstania Unichemu jesteśmy świadomi, że oprócz tworzenia jak najlepszych wyników biznesowych, równie ważne jest  to, co umożliwia pracownikom i ludziom w środowisku, w którym działa Unichem, bogatsze i lepsze jakościowo życie.

Nasze główne społecznie użyteczne inicjatywy:

 

W trosce o naszych pracowników
Sukces biznesowy Unichem opiera się na pracy pełnej entuzjazmu, poświęcenia, lojalności i wiedzy pracowników. Staramy się pozyskiwać, motywować i utrzymać innowacyjne, lojalne i zdolne kadry, a przede wszystkim zadowolonych pracowników i budować kulturę firmy międzynarodowej przyjaznej dla środowiska.

Korzystna integracja społeczności
W centrum wszystkich naszych inicjatyw znajduje się aktywne uczestnictwo we wspólnocie i wsłuchiwanie się w potrzeby naszej lokalnej okolicy.

Promowanie przyjaznego dla przyrody sposobu myślenia i zachowania
Jesteśmy przekonani, że edukacja stanowi potężny potencjał rozprzestrzeniania wiedzy ogrodniczej i przyczynia się do rozwoju ogrodnictwa organicznego, samoutrzymania ogrodu, pięknej i zadbanej okolicy domów, a tym samym naszego kraju. Dlatego przy pomocy naszych najlepszych ekspertów co roku organizujemy bezpłatnie ponad 100 szkoleń.

Wsparcie społecznie użytecznych projektów poprzez sponsoring
Koncentrowanie się na zrównoważonym rozwoju i trosce o potrzeby społeczeństwa jest dla nas dowodem naszego sukcesu. W związku z tym, poprzez sponsorowanie wspieramy liczne projekty w dziedzinie ogrodnictwa, inwestowanie w działania dla zdrowego stylu życia, rozwój obszarów wiejskich, bezpieczne środowisko, edukację, dziedzictwo kulturowe i kulturę.

Pomoc dla kampanii humanitarnych i darowizn
W Unichem społecznie odpowiedzialne zachowanie stanowi integralną część działalności i to widać w naszej postawie wobec środowiska i w ogóle przestrzeni życiowej. Nasze działania rozciągają się na szeroki zakres działalności społecznej, bierzemy czynny udział w różnych kampaniach, a także zapewniamy zasoby materialne i finansowe. Jako najważniejsze możemy wyróżnić inwestycje i zaangażowanie w ekologię i kwestie humanitarne.

Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.