Polityka jakości

  • Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które spełniają wszystkie wymogi prawne, a jednocześnie odpowiadają potrzebom naszych partnerów biznesowych, właścicieli i pracowników.
  • Dzięki uczciwym i partnerskim stosunkom staramy się utrzymywać i zwiększać stopień zadowolenia naszych odbiorców. Zawsze dotrzymujemy słowa, szukamy wspólnych rozwiązań i dostosowujemy się do potrzeb naszych partnerów.
  • Nasz system pracy spełnia wymogi normy ISO 9001 i jest stale udoskonalany.
  • Aby zapewnić nieprzerwany wzrost firmy inwestujemy w infrastrukturę i rozwój.
  • Gwarantujemy stały rozwój pracowników poprzez ich kształcenie i szkolenie.

Dyrektor: Aleš Mesec  

Vrhnika, 16.01.2024                                                                                                  

Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.