Ochrona środowiska

Troska o jakość życia znajduje również odzwierciedlenie w naszym zachowaniu i postawie wobec środowiska. Wraz z rozwojem procesów wysokiej jakości próbujemy czym szybciej rozwijać produkcję,  która minimalizuje zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność wobec środowiska jest widoczna we wszystkich obszarach naszej działalności. Inicjatywy środowiskowe bierzemy pod uwagę zarówno przy wykorzystaniu zasobów naturalnych, jak i wprowadzaniu nowych technologii i zmniejszaniu wpływu na środowisko.

Wydajność firmy jest również wynikiem naszego stosunku do środowiska, do lokalnej i szerszej społeczności.

Za starania o uporządkowanie środowiska firma otrzymała certyfikat słoweńskiej Izby Gospodarczej dla najlepszego środowiska pracy w regionie w swojej kategorii. Za starania o społeczność lokalną firma otrzymała wyróżnienie od Stowarzyszenia Turystycznego Słowenii za ochronę środowiska i uporządkowanie okolicy Vrhniki.

Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.