Przynęta na myszy i szczury w granulacie

 • Drukuj

Ratimor Brodifacoum Trutka granulowana

Rodentycyd w postaci granulatu do zwalczania myszy oraz szczurów śniadych i wędrownych

Zalety:

 • dzięki odpowiednio dobranej twardości i wielkości granulek oraz zawartości zbóż jest niezwykle atrakcyjna dla gryzoni.
 • zawiera atraktanty (substancje wabiące), które przyciągają gryzonie
 • bardzo duża skuteczność dzięki efektowi opóźnionego działania

Opakowanie:
140 g

Wykorzystanie:

Ratimor Brodifacoum Trutka granulowana stosować jako rodentycyd w magazynach z produktami rolnymi (w których towary nie leżą luzem), na farmach zwierząt gospodarskich, w zakładach przemysłowych  i innych obiektach, w których znajdują się myszy i szczury, w celu kontroli:

 • myszy domowych (Mus musculus):  w ilości od 20 do 25 g  w kopczykach rozmieszczonych w pobliżu gniazda lub wzdłuż ścieżek, na których się poruszają.
 • dla szczurów śniadych (Rattus rattus) i szczurów wędrownych (Rattus norvegicus): w ilościach od 100 do 150 ułożonych w kupkach na zakrytym miejscu.

Ilość użyć jest nieograniczona. Przynęty należy zastawiać co 14 dni, tak długo aż zostaną nienaruszone. Użyte przynęty powinny zostać zastępowane nowymi do czasu, aż myszy i szczury nie znikną całkowicie. Martwe zwierzęta należy usunąć. Podczas umieszczania przynęt należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia wody (ustawić co najmniej 20 m od wody). Przynęty nie mogą być dostępne dla dzieci i zwierząt stałocieplnych.

Przechowywanie:
Przynęty przechowuj w zamkniętym pomieszczeniu, w którym nie przechowuje się żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chroń je przed gorącem, światłem i wilgocią.

Usuwanie:
Użytkownik winien oddać puste pojemniki, resztki niewykorzystanego produktu lub przeterminowane środki do autoryzowanych punktów skupu lub osobie odpowiedzialnej za usuwanie niebezpiecznych odpadów. Należy działać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, które regulują przepisy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i ich opakowaniami.

Termin ważności

 1. stycz.
 2. luty
 3. marzec
 4. kwiec.
 5. maj
 6. czerwiec
 7. lip.
 8. sierp.
 9. wrzes.
 10. paźdz.
 11. listop.
 12. grudz.
Plantella

Przygotowanie gleby i nawożenie zasadnicze.

Bio Plantella

Ekologiczna ochrona roślin.

Ratimor

Rodentycydy dla skutecznej ochrony przed myszami i szczurami.

Effect

Insektycydy dla ochrony przed owadami.